Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2013

aigel
21:15
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromtakeitharder takeitharder viavigil vigil
aigel
21:14
Ale się pojebało. My się pojebaliśmy. I sobie. Nawzajem w głowach.
— fuck
Reposted frombrielle brielle viavigil vigil
aigel
21:14
Boję się, że jeśli nie z Tobą, to już nigdy z nikim.
Reposted fromawaken awaken viavigil vigil
aigel
09:38

Jesteśmy beznadziejni, przelewamy miłość przez kable. 

 

Reposted fromashdsa ashdsa viacytaty cytaty
aigel
09:38
Nudno jest tu bez ciebie. Nudno do obłędu!
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
aigel
09:36
Przepraszam, czy możemy się nie znać ?
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
aigel
09:36
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromtakeitharder takeitharder viacytaty cytaty
aigel
09:34
Nienawidzę cię za to, że zostawiasz mnie na pożarcie tym wszystkim ludziom, którzy nie są tobą.
Reposted fromtuniktnic tuniktnic viacytaty cytaty
aigel
01:07
To, że się do Ciebie uśmiecham, wcale nie musi oznaczać, że Cię lubię. Mogę, na przykład, wyobrażać sobie, że stoisz w płomieniach.
— Mała Mi do Ryjka

August 20 2012

aigel
09:43
Uwaga!!!
Jeżeli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to,
wzruszon bardzo,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on chyba, kurwa, przybył z kosmosu.
— A. Poniedzielski
Reposted fromoliwka oliwka viamancia mancia
aigel
09:43
Reposted fromtwice twice viamancia mancia
aigel
09:43
4282 d433
aigel
09:42
9020 909d
Reposted fromedgith edgith viamancia mancia

August 12 2012

aigel
19:59
-chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
-czym jest 'to' ?
-przyszłością.
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea viaconstances constances
aigel
19:53
Gdy człowiek odkrył lustro,
Zaczął gubić swą duszę.
Dlaczego? To całkiem proste:
Bardziej zaczął cenić swój wizerunek
niż swoje własne Ja

Oczy innych są lustrami
najbardziej krzywymi z krzywych -
Gdy w nie spoglądasz, widzisz tylko
Odbicie swojego odbicia,
Wypaczenie ludzkich wypaczeń.

— Stan Herman
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko viacytaty cytaty
aigel
19:12
8085 f0ac
Reposted fromfourstrings fourstrings viaconstances constances

September 29 2011

aigel
08:15
8870 d786
Reposted fromcukrowa cukrowa viaconstances constances
aigel
08:15
9915 f09e
Reposted fromcukrowa cukrowa viaconstances constances
aigel
08:15
aigel
08:15
8196 16e2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl